Mariaverering door jezuïeten tijdens de Contrareformatie in Antwerpen

Intro.jpeg

In 1585 werd de stad Antwerpen heroverd door het Spaanse leger, waarbij de stad opnieuw onder katholiek Habsburgs gezag kwam en het calvinistisch stadbestuur werd verdreven. Na de val van Antwerpen maakten de jezuïeten hun intrede in de stad. Zij deden hun uiterste best om het rooms-katholicisme te herstellen en een katholiek tegenoffensief te voeren tegenover de calvinisten. Zo probeerden zij de Antwerpenaren het ware katholieke geloof bij te brengen door heiligen te vereren. Hierin nam de verering en de aanroeping van Maria als middelares een centrale plaats. Op die manier weerlegden de jezuïeten immers de protestantse kritiek op de heiligenverering. De calvinistische protestanten zagen heiligenverering als afgodendienst. Hierdoor werden vele heiligen, waaronder Maria, ontdaan van hun genadebemiddelende en verheven status.

________________________________________________________

Deze tentoonstelling is grotendeels gebaseerd op devotioneel bronmateriaal uit het Ruusbroecgentootschap Antwerpen. Daarnaast is er beperkt gebruik gemaakt van bronmateriaal afkomtig uit de Universiteitsbibliotheek Antwerpen en het Rijksmuseum Amsterdam.

Inleiding